Rijschool Rosita

Medische rijtest

Mensen die de gezondheidsverklaring van het CBR niet met nee kunnen invullen op alle vragen worden vaak na het insturen van de doktersverklaring opgeroepen voor een medische rijtest. De DPR van het CBR (Deskundige Praktische Rijgeschiktheid) Deze stelt vast of de aandoening dan wel het medicijngebruik geen invloed heeft op het functioneren in het verkeer. Veel jongeren met ADD, ADHD, ASS, Asperger enz. Leggen deze test af en worden dan vrijgegeven voor het examen. Ook mensen die al een rijbewijs hebben en vervolgens getroffen worden door een ziekte doen dit. Rijschool Rosita heeft zich hier volledig in gespecialiseerd.

 

Wanneer is een medische keuring nodig voor het rijbewijs?

U kunt alleen een rijbewijs krijgen als u geestelijk en lichamelijk in staat bent een voertuig te besturen. Daarom moet iedereen die zijn rijbewijs wil halen een verklaring invullen over zijn gezondheid. Deze gezondheidsverklaring bestaat uit een vragenlijst over uw gezondheid. Als u een of meer vragen met ‘ja’ beantwoordt, zal een arts uw gezondheidssituatie bekijken. U moet dan een medische rijtest / keuring ondergaan.

Heeft u uw rijbewijs al gehaald? In deze situaties kunt u dan toch nog te maken krijgen met een medische keuring:

  • U wilt een rijbewijs C of D (vrachtwagen of bus) verlengen.
  • U bent 75 jaar of ouder. Vanaf uw 75e jaar is iedere 5 jaar een keuring verplicht.
  • U krijgt een ziekte of beperking die uw rijvaardigheid beïnvloedt. U kunt dan eerst een rijtest doen.

 

Hoe gaat een medische keuring voor het rijbewijs?

Voor een medische keuring voor het rijbewijs kunt u zelf een afspraak maken met een huisarts. Huisartsen keuren hun eigen patiënten meestal niet. U kunt bij uw eigen huisarts wel vragen naar welke arts u kunt gaan.

Tijdens de medische keuring onderzoekt een arts:

  • of u uw armen en benen goed kunt gebruiken;
  • hoe hoog uw bloeddruk is;
  • of u goed kunt zien;
  • of u veilig een motorvoertuig kunt besturen (lichamelijk en geestelijk).

Het kan zijn dat de keurende arts u doorverwijst naar een specialist, zoals een oogarts of een neuroloog, voor extra onderzoek.

De keurende arts stuurt de bevindingen naar de medisch adviseur van het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR). Hij beslist of u een Verklaring van geschiktheid krijgt. Het kan zijn dat hij het nodig vindt dat u eerst nog een rijtest doet.

Met de Verklaring van geschiktheid kunt u uw rijbewijs aanvragen of verlengen.

 

Rijtest bij gezondheidsproblemen

Bij een rijtest beoordeelt een deskundige van het CBR of u veilig kunt rijden met uw gezondheidsproblemen.

Wanneer is een medische rijtest verstandig/nodig? 

  • U kunt zelf een rijtest aanvragen als u uw rijbewijs al heeft, maar gezondheidsproblemen krijgt en als u twijfelt of u veilig kunt blijven rijden.
  • Ook als u gezondheidsklachten heeft en nog geen rijbewijs, is het verstandig om eerst een rijtest te doen.
  • Op basis van de medische keuring kan de adviseur van het CBR u vragen een rijtest te doen.

Uitkomst van de rijtest

De uitkomst van de rijtest kan zijn dat u wel mag rijden, maar alleen met aanpassingen aan het voertuig. Bijvoorbeeld stuur- of rembekrachtiging of een compleet aangepaste bediening van de auto. U doet vervolgens uw rijexamen in de aangepaste auto. Uw examinator is speciaal opgeleid voor examens in aangepaste voertuigen.

 

 

Neem voor meer informatie contact met ons op:

Of kijk bij de thuisarts!